ความภาคภูมิใจของเรา

กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอความสำเร็จของเรามากมาย บริษัทของเราได้เข้าร่วมการประกวดหลากหลายและ ได้รับรางวัลมาไม่น้อยกว่า 30 รางวัล อาทิเช่น TS Concierge Award, CS Game หรือ Service Workshop Safety Excellence Award เป็นต้น